Micro Inverter Solar Panel Kit

ON GRID MICROINVERTER SOLAR PANEL SATSER

Om du letar efter enkla installationer och högeffektiva små system för att spara räkningar, kommer grid tie microinverter solsystem att vara ett bra val för att starta ett nytt energiliv och ekonomisk investering.

Mikroväxelriktare är små elektroniska enheter kopplade till varje enskild solpanel.Till skillnad från traditionella strängväxelriktare som används i konventionella soluppsättningar, utför mikroväxelriktare inverteringsprocessen för varje panel oberoende.Microinverter solsystem erbjuder förbättrad energiproduktion, systemtillförlitlighet, övervakningsmöjligheter och säkerhetsfunktioner.Även om de kan ha något högre initialkostnader jämfört med strängväxelriktarsystem, uppväger deras fördelar ofta dessa kostnader, vilket gör dem till ett övertygande val för många bostads- och kommersiella solcellsinstallationer.

Lösning nr.PV-ingångInverterMånatlig kwh
(5 timmar daglig sol)
grossistkostnad
L1410W*1600W*161,5 kwhlär dig mer
L2410W*2600W*2123 kwhlär dig mer
L3410W*8700W*4480kwhlär dig mer
L4410W*12700W*6738 kwhlär dig mer
To top